Menu Sluiten

Van vader op zoon

Opdrachtgever
De DGA van een keten van hotels & restaurants.

Situatie
De DGA van een keten van hotels & restaurants in Nederland is bezig met de opvolgingskwestie. Hij is achter in de vijftig, heeft twee zoons en een dochter, en zijn echtgenote heeft een ondersteunende functie binnen de afdeling Marketing & Externe Communicatie. De oudste zoon is 34 jaar en is de ‘tweede man’; de jongste zoon is 28 en beheert – samen met vader – de vastgoedportefeuille van de twaalf hotels en enkele kantoorpanden; de dochter is 23 en zit in de ‘Master’-fase van haar studie aan de Landbouw Universiteit (‘Wageningen’).

Adviesvraag aan Holtrop

  1. Bezit de oudste zoon de persoonlijkheid en de competenties om vader binnen een periode van twee jaar op te volgen als algemeen bestuurder van de onderneming, zowel de hotel- en restaurant operatiën als de vastgoedpoot.
    Met inachtneming dat de volledige zelfstandigheid van de onderneming dient te worden gewaarborgd en binnen beide vertakkingen op acquisitie wordt gestuurd.

    Bij gebleken geschiktheid van zoon zal vader zich met name bezig houden met acquisitieonderzoek en het onderhouden van de relaties met een deel van het externe netwerk.

  2. Indien de oudste zoon niet of nog niet geschikt is, welke aanbevelingen worden dan gedaan opdat de onderneming de strategie toch kan effectueren, terwijl de oudste zoon een functie (welke functie dan ook) blijft behouden en hij aan zijn professionele en persoonlijke ontwikkeling blijft werken.
  3. Hoe zal de oudste zoon in de rol van eindbestuurder zich verhouden tot de Raad van Advies (waarin de DGA al dan niet zitting gaat nemen).
  4. Welk groeipotentieel heeft de jongste zoon in huis; dit in termen van capaciteiten, ambitieniveau, vakaffiniteit (staf versus lijn), managementpotentieel. En: hoe zal het tussen beide zoons gaan (vanzelf of niet vanzelf).

Resultaat
De oudste zoon wordt in een periode van drie (max. 4) jaar gecoacht door een interim algemeen directeur naar de positie van eindbestuurder. De DGA neemt zijn nieuwe rol aan (o.a. in de Raad van Advies). Een van de huidige leden van de Raad van Advies wordt voorzitter en eerste aanspreekpunt voor de interim.

Voor de tweede zoon is een opleidings- en ontwikkelingsprogramma opgesteld opdat deze in een periode van twee (max. 3) jaar kan ingroeien in de functie van manager Marketing & Sales (inclusief Communicatie en Inkoop). Echtgenote blijft de komende tijd doen wat ze doet.

Voor het Vastgoed wordt gezocht naar een vastgoedbeheerder.