Menu Sluiten

Van ‘ondernemend’ naar ‘ondernemer’

Zo niet dé grootste franchiseketen ter wereld, dan toch wel een van de grootste, besluit de volgende generatie (‘2nd generation’) van franchisenemers via een unieke, programmatische aanpak te selecteren.

Voorafgaand aan het selectieprogramma werd door Holtrop een voorstudie gedaan via interviews met diverse huidige franchisenemers in verschillende provincies van Nederland. Uit deze interviewronde werd een competentieprofiel gedestilleerd welke in een daarop volgende meeting in overleg met de directie en andere belanghebbenden (‘stakeholders’) werd gevalideerd. Hieruit resulteerde het definitieve competentieprofiel.

Op basis hiervan is een assessment programma door Holtrop samengesteld welke exclusief voor deze opdrachtgever wordt gehanteerd. Het daaruit resulterende assessment rapport geeft een duidelijk, competentiegericht (‘competencies driven’) en waardengericht (‘values driven’) beeld van de kandidaat-franchisenemer, met als eindadvies het antwoord op de geschiktheidsvraag (‘go or no-go’), alsmede eventueel advies vanuit ontwikkelingsperspectief.

Cruciaal in de beoordeling is de vraag: Is deze ondernemende persoon ook werkelijk een ondernemer?
Secundair: Past deze ondernemer bij onze formule (het ‘Systeem’ genaamd)?

Cyclusgewijs wordt het profiel, en daarvan afgeleid het assessment programma, geëvalueerd alsmede eventueel bijgesteld; deze door-ontwikkeling heeft op basis van enkele tientallen kandidaten tot een robuuste methodiek geleid.

Hiernaast wordt de kandidaat-franchisenemer eveneens uitgenodigd door de franchisegever een business case voor te bereiden en te presenteren.

Dit programma is inmiddels een belangrijk en duurzaam onderdeel van het gehele ballotage- en besluitvormingsproces geworden, waar zowel de franchisegever als de eventueel toekomstige franchisenemer bij gebaat is.