Menu Sluiten

TALENT EN SUCCES

Wat is TALENT & SUCCES
Holtrop’s Talent & Succes (‘HTS’) is een methode voor Zelfontwikkeling en Teamontwikkeling.

Deze methode is via een unieke samenwerking tot stand gekomen en is het resultaat van de meest actuele wetenschappelijk gefundeerde en gevalideerde modellen enerzijds, en 60 jaar ervaring met assessments en ruim 40 duizend kandidaten en expertise op het gebied van talentontwikkeling en leiderschapsevolutie op zowel persoonsniveau als groepsniveau anderzijds – kortom: een ‘blend’ van theorie en empirie.

‘HTS’ is een ultra praktische en gebruiksvriendelijke methode om via een uitgebreide persoons-scan talenten en competenties en ontwikkeldoelen in kaart te brengen en deze vervolgens te matchen met de diverse rollen die het individu (en het team) binnen een organisatie vervult.

‘HTS’ voorziet bovendien in een systematische wijze om via coaching en/of training op diverse competenties en rol-vaardigheden duurzame verbeteringen te realiseren en te borgen.

Voor wie is ‘HTS’ bedoeld?
Antwoord: voor iedere persoon die, en voor ieder team dat, aan zichzelf en aan elkaar wil (blijven) werken, ongeacht functieniveau of functiefamilie.

Leidinggevenden kunnen – op verzoek van desbetreffende medewerker – de medewerker en/of het team op een praktische wijze coachen.

HR-businesspartners faciliteren en monitoren de ontwikkeling van zowel de individuele medewerkers als het team én de bijdrage van leidinggevenden of coaches daaraan; een en ander volgens het adagium: ‘Boeien – Binden – Behouden en Verbinden’.

Hoe dan?
Door middel van een persoon-scan en een daarop afgestemd maatwerkprogramma.

Hoe nu verder?
Eerst uitleg over de methode, daarna toepassen en vervolgens door-ontwikkelen.

Informatie via: Holtrop (Bas van Beek) op 023 551 20 21