Menu Sluiten

ORGANISATIEADVIES BIJ HOLTROP IS GERICHT OP INRICHTEN, BESTUREN EN SAMENWERKEN.

Onze organisatieadvisering kenmerkt zich door een grote betrokkenheid in combinatie met een heldere analytische blik. Uitgangspunt in onze aanpak is altijd het maken van een diagnose op basis waarvan we in overleg met de opdrachtgever een ontwikkelplan opstellen.

“Organisatieadvies bij Holtrop is gericht op de trits van inrichten – besturen – samenwerken”

Uiteraard bieden wij maatwerk, waarbij we gebruik kunnen maken van de volgende instrumenten:

Voorbeelden van personeelsaudits zijn: het doorlichten van een managementteam op de huidige samenwerking; een 0-meting om de organisatiecultuur vast te stellen en het definiëren van de 1-situatie (Ist versus Soll); het professionaliseren van teams door klantgerichter te gaan werken. Het doel is het maken van een ‘foto’ van de competenties, samenwerking en managementstijl van een afdeling of team.

Voor de ontwikkeling van een team of een onderdeel van een afdeling is het doen van een audit of quick scan noodzakelijk om de uitgangspositie vast te stellen.

Ook een prima methode om de bestaande samenwerking en onderlinge verhoudingen in beeld te brengen in combinatie met verbeteradviezen is het Teaminterview: wij voeren met ieder teamlid een individueel gesprek. Na afloop van alle gesprekken geven wij een plenaire presentatie van de uitkomst. We maken als het ware een ‘foto’ van het team aan de hand waarvan wij een advies uitbrengen ter verdere versterking en/of ontwikkeling van het team.

Soms is het goed om een pas op de plaats te maken en met het team plannen te maken voor de toekomst. Een werkconferentie op een aansprekende locatie is dan een prima methodiek. Holtrop kan beschikken over ter zake kundige dagvoorzitters en facilitators die de cliënt bijstaan bij de voorbereiding en uitvoering van de werkconferentie. Zij staan garant voor interactie en resultaatgerichtheid. Een werkconferentie wordt in nauwe samenspraak met de opdrachtgever samengesteld en is daarom altijd maatwerk.

Professioneel en persoonlijk leiderschap is een essentieel kenmerk van management. Voor organisaties is het van belang om een beeld te hebben van gewenste leiderschapskenmerken, daarvoor de juiste mensen te selecteren en deze een optimaal carrièrepad te bieden met een juiste balans tussen persoonlijke en organisatiewensen.

Ontwikkeling van leiderschap gebeurt veelal in de vorm van een samenhangend pakket van trainingen, waarin de (potentieel) leidinggevende wordt uitgedaagd zijn/haar stijl(en) in de groep in te zetten, en individuele begeleiding (coaching) waarin nadrukkelijk ruimte is voor de eigen ontwikkeling van de manager. Op organisatieniveau is het zinvol om beleid te formuleren op het gebied van leiderschapsontwikkeling (management development).

Een specifiek aspect van leiderschapsontwikkeling is opvolgingsmanagement. Bij het ontstaan van een vacature aan de top van uw organisatie is het van belang de context in beschouwing te nemen. Bij het vertrek van een directeur/eigenaar (DGA) of top-manager ontstaat veelal ruimte waardoor zaken anders georganiseerd kunnen of moeten worden, een verschuiving plaatsvindt van taken en verantwoordelijkheden, de noodzaak voor bepaalde competenties duidelijk wordt, medewerkers een andere rol gaan invullen. Gezien het afbreukrisico en de impact van dergelijke opvolgingsprocessen op de continuïteit van de onderneming en op de persoon in kwestie, is begeleiding noodzakelijk.