Menu Sluiten

HOLTROP TALENT EN SUCCES

 

Wanneer wordt Talent een Succes?

Holtrop Talent & Succes (‘HTS’) is een methode voor Zelf-, Team- en Organisatieontwikkeling.

Deze methode is het resultaat van de meest actuele wetenschappelijk gefundeerde en gevalideerde modellen gecombineerd met 60 jaar ervaring met assessments bij Holtrop, waarbij ruim 40 duizend kandidaten zijn getest op het gebied van talent-, team- en leiderschapsvaardigheden. Kortom: een ‘blend’ van theorie en empirie.

‘HTS’ is een ultra praktische en gebruiksvriendelijke methode om via een uitgebreide persoonstype-scan, talenten, competenties en ontwikkeldoelen van medewerkers in kaart te brengen en deze vervolgens te matchen met de diverse rollen die het individu, en het team, binnen een organisatie vervult.

‘HTS’ geeft op een systematische wijze inhoud aan coaching en/of training op diverse competenties en rol-vaardigheden. Dit leidt tot duurzame verbeteringen en zorgt ervoor dat de ontwikkeling van de medewerker op de juiste manier is geborgd.

Voor wie is ‘HTS’ bedoeld?

HTS kun je beschouwen als een digitaal handboek voor zelf-, team- en organisatieontwikkeling en is geschikt voor iedere medewerker en team die aan zichzelf en aan elkaar wil blijven werken, ongeacht functieniveau of functiefamilie.

Leidinggevenden kunnen met behulp van dit online instrument inzicht krijgen in de drijfveren en talenten van hun medewerkers en kunnen zo, op verzoek van desbetreffende medewerker en/of het team, ondersteuning bieden en op een praktische wijze de medewerkers en het team coachen.

Op basis van de informatie die voortkomt uit de Holtrop Talent en Succes scans kunnen er ontwikkelplannen voor medewerkers worden opgesteld en kan de methode ook een basis vormen voor de HR cyclus van ontwikkelgesprekken met de medewerkers.

HR-businesspartners faciliteren en monitoren de ontwikkeling van zowel de individuele medewerkers als het team én de bijdrage van leidinggevenden of coaches daaraan; een en ander volgens het adagium: ‘Boeien – Binden – Behouden en Verbinden’.

Hoe dan?

Door middel van verschillende scans waarbij talent, persoonstypevoorkeur en competenties van de persoon aan elkaar worden verbonden kan er een daarop afgestemd maatwerk-ontwikkelprogramma voor de medewerker (‘POP’) en voor het team (’TOP’) worden samengesteld.

Hoe nu verder?

Eerst uitleg over de methode, daarna toepassen en vervolgens samen met ons door-ontwikkelen.

Nieuwsgierig? Neem contact op met : Bas van Beek van Holtrop op 023 551 20 21 of stuur een mail naar b.van.beek@holtrop.nl