Menu Sluiten

Directie wordt uitgebreid, en nu nog samenwerken – ‘Boven aan de trap beginnen’

Situatie
Een familiebedrijf, 200 medewerkers, met een directie van twee jonge directeuren, zonen van de oprichter.

Het bedrijf maakt een snelle groei door, maar de samenwerking tussen beide broers verloopt vaak moeizaam, evenals de samenwerking met de overige leden van het MT. Dit betekent een gevaar voor de continuïteit, bovendien werkt het niet prettig.

Vraagstelling
Op verzoek van de Raad van Commissarissen is Holtrop gevraagd op zoek te gaan naar een adviseur/mentor voor de directie die op basis van ervaring en senioriteit de beide directeuren kan begeleiden .

Holtrop heeft daarnaast een programma ontwikkeld van training en coaching ‘on the job’ om de onderlinge samenwerking en communicatie binnen het bedrijf te verbeteren, beginnend bij de directie en vervolgens de overige managementlagen binnen het bedrijf.

Resultaten:

  • Duidelijkheid en acceptatie van de taken binnen de directie, een broer krijgt de algehele leiding, de andere de commerciële leiding.
  • Versterking van het MT met de benoeming van een operationeel manager uit eigen gelederen.
  • Werving en aanstelling van een adviseur voor de directie.
  • Invoeren van een overlegstructuur van ‘boven naar beneden’ zodat er meer communicatie ontstaat van ‘beneden naar boven’.
  • Op basis van de resultaten een team-assessment voor het middenkader heeft er een herschikking plaatsgevonden van de functies en is er een aantal nieuwe afdelingschefs benoemd.