Menu Sluiten

Directeur Machinefabriek

Een machinefabriek van relatief kleine omvang (ca. 50 medewerkers) in het zuiden van het land heeft in binnen- én buitenland een robuust imago opgebouwd als uitvinder, producent en installateur van kwalitatief hoogwaardige apparatuur ten behoeve van diverse levensmiddelenindustrieën en chemische en petrochemische installaties. De producten zijn voor diverse landen beschermd door patenten. In toenemende mate profileert deze onderneming zich eveneens als serviceprovider.

In verband met overname door een investeringsmaatschappij is besloten tot strategische heroriëntatie, met de focus op speciaalapparatuur en een nichesegment van de desbetreffende markt. Daartoe behoeft ook de buitenlandstrategie enige aanpassing (o.a. meer allianties met distributeurs en installateurs).

Mede als gevolg van de overname is er ruimte gekomen voor vervanging van de vorige directeur-eigenaar.
De nieuwe eigenaar heeft de huidige tweede man, in de persoon van de commercieel manager, op het oog.

Op verzoek van de nieuwe eigenaar heeft Holtrop een assessment bij deze kandidaat afgenomen, in het licht van de strategiewijziging en de daarmee gepaard gaande consequenties voor het profiel van de nieuwe directeur.

Uit het assessment is een positieve aanbeveling naar voren gekomen, met een –aanvullend– advies met betrekking tot de bemensing (versterking) van het bedrijfsbureau.