Menu Sluiten

die Mannschaft – Team oder Gruppe?

Situatie
Standort: Düsseldorf, Deutschland

Onze opdrachtgever is een softwareontwikkelingshuis en service provider in de telecomindustrie. Deze onderneming heeft de intentie een ander bedrijf in dezelfde sector over te nemen. De twee softwarehuizen bieden producten en diensten die elkaar deels overlappen, deels complementair zijn.

Na een vooronderzoek kreeg het dd-team de indruk dat er iets niet helemaal goed zat met de teamgeest en de communicatie tussen diverse sleutelpersonen binnen het over te nemen bedrijf.

Aangezien de top (CEO en CFO) van de overnemende onderneming er grote waarde aan hecht dat zowel de directie als het management team ook na de eventuele overname in ieder geval nog enige tijd aanblijven, was het zaak beter zicht te krijgen op de interne verhoudingen en de kwaliteit en sterkte van de bemensing (m.n. de sleutelpersonen op Entwicklung, Beratung, Verkauf en Kundenbetreuung). Immers, de continuïteit in deze industrie is in hoge mate afhankelijk van de continuïteit van de ‘factor’ Mens.

Vraagstelling
Holtrop werd gevraagd een onderzoek in te stellen naar de teamgeest onder de 20 sleutelpersonen (directie en management team) van deze firma en te komen tot aanbevelingen in de bemensing van genoemde echelons binnen de organisatie.

Stappenplan

 1. Op verzoek van Holtrop stelde de overnemende onderneming een aantal competenties en cultuurwaarden op, overeenkomstig die welke zij al sinds langere tijd voor zichzelf
  hanteerde.
 2. In een traject van 3 dagen werden 20 interviews gehouden met de sleutelpersonen;
  deze interviews gingen samen met het invullen van een gestructureerde, schriftelijke
  vragenlijst.

Resultaten

 1. Assessment en rapportage per individu vastgelegd conform de vooraf gedefinieerde
  competenties en cultuurwaarden, met de nadruk op teamgeest, communicatie,
  drijfveren, management stijl en potentieel.
 2. Rapportage op groepsniveau (20 personen) naar analogie van de individuele rapportages (zie 1).
 3. Aanbevelingen met betrekking tot:
  • versterken van de teamgeest; uit de individuele analyses en de groepsanalyse bleek meer sprake te zijn van een groep (Gruppe) van zelfredzame individuen dan van een team van personen die in hun onderlinge complementariteit méér waren dan de som der delen;
  • herinrichting van de top van de organisatie en (her-)definiëring van de onderscheiden functionaliteiten op afdelingsniveau en op functieniveau;
  • herinrichten en updaten van de functioneringsbeoordelings-systematiek;
  • de teambuilding sessies volgend op dit onderzoek, in een fase na (eventuele) overname.