Menu Sluiten

Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19) biedt Holtrop nu, naast de reguliere opzet, ook de mogelijkheid van een deels online assessment aan. Dit betreft zowel een geschiktheid assessment als een potentieel- c.q. ontwikkelassessment. 

Wij kennen drie modaliteiten:

  1. De reguliere opzet waarbij de kandidaat een hele dag naar Haarlem komt voor alle testonderdelen plus het interview met dhr. Wassmer, de rapporterend psycholoog.
    • Hierbij worden de door de overheid gevraagde condities (1,5 meter en hygiëne) in acht genomen.
  2. De kandidaat komt een halve dag naar ons kantoor in Haarlem voor het interview plus het (tijdgebonden) cognitieve deel van het assessment. De niet tijdgebonden testen worden via email aangeboden en kan op een, voor de kandidaat, geschikt moment gemaakt worden.
  3. Enkel in geval van een algehele lockdown:
    • De kandidaat komt alleen naar Haarlem voor het interview. Er wordt een aparte afspraak gemaakt waarbij alle testonderdelen op één dag gemaakt moeten worden in een rustige (werk)omgeving.
    • Alleen bij hoge uitzondering kan het interview ook online plaats vinden, dit heeft echter niet de voorkeur.