Menu Sluiten

‘Bewegende doelen, schuivende panelen en een nieuwe directie’

Opdrachtgever
Keten van grootschalige winkels in decoratieve artikelen en onderhoudsproducten.

Ingrediënten

 • oorsprong (25 jaar geleden): winkels met bovengenoemde Productcategorieën
 • tweede activiteit sinds de laatste vijf jaar: Services & Advisering
 • trend: Services & Advisering overvleugelt de Productcategorieën in omzet en bijdrage
 • prognoses op basis van marktonderzoek:
  1. voornoemde trend zet zich versneld door
  2. expansiekansen voor beide bedrijfsactiviteiten
 • uitdagingen:
  1. komen tot balans van fysieke winkels en service en adviesvestigingen enerzijds en internettoepassingen voor beide activiteiten anderzijds
  2. aantrekken van seniore academisch geschoolde professionals voor de activiteit Services & Advies
  3. opleidings- en ontwikkelingsprogramma voor juniore academisch geschoolde professionals in wording.

Besluit
De eigenaar heeft, in overleg met de Raad van Advies, besloten te investeren in zowel materiële faciliteiten (o.a. vestigingspunten, logistiek, internet, marketing) als in bemensing (‘menselijk kapitaal’). Dit opdat de strategie van expansie, diversificatie en continue professionalisering tot effectuering wordt gebracht.

Bijkomend feit: de huidige algemeen directeur heeft elders een nieuwe carrière-uitdaging geaccepteerd.

Adviesvraag aan Holtrop

 • doorlichting van het huidige Management Team (MT van 5 personen), met als doel in beeld te krijgen welke competenties, en tot welk niveau, er thans aanwezig zijn, en welke competenties eventueel ontbreken dan wel van onvoldoende kaliber zijn
 • aanbevelingen m.b.t. eventuele ontwikkeldoelen en/of opleidingen op individueel én groepsniveau
 • beschrijving van een profiel van de functie en de bijbehorende competenties van de te zoeken nieuwe Algemeen Directeur, mede op basis van de stappen 1 en 2 aangevuld met interviews met de eigenaar en de Raad van Advies; dit profiel is tevens het zoekprofiel van de headhunter die zich inspant voor het vinden van de nieuwe directeur
 • assessment van de uiteindelijke (3) kandidaten voor de functie van Algemeen Directeur en rapportage en toelichting/begeleiding aan de eigenaar en Raad van Advies.

Resultaat
Conform de adviesvraag (1 t/m 4).

Aanvullend: teamcoaching van het uiteindelijk versterkte MT, gedurende eerste kwartaal na aanstelling van de nieuwe Algemeen Directeur.