Menu Sluiten

DE JUISTE MATCH TUSSEN MENS, ORGANISATIE EN FUNCTIE.

Een juiste match tussen mens, organisatie en functie is essentieel om de doelstellingen van de organisatie te realiseren. Bovendien krijgt het individu de kans zich te ontplooien in een context die recht doet aan haar of zijn capaciteiten en ambities, hier is dus altijd sprake van een win-winsituatie.

Een goede diagnose door het uitvoeren van een psychologisch assessmentonderzoek is daarom bijzonder waardevol en een bewezen methodiek.

Sinds de oprichting, in 1960, heeft Holtrop ruim 45.000 kandidaten op alle niveaus en in diverse functiefamilies, nationaal en internationaal, mogen beoordelen.

Continue arbeidsmarktoriëntatie, empirische productontwikkeling alsook norm- en resultaatmeting (ijking en validatie), maken deel uit van de expertise van iedere adviseur.

Wij onderscheiden onderstaande vormen van assessments:

Geschiktheid en potentieel voor een bepaalde functie zijn afhankelijk van factoren als intelligentie, capaciteiten, gedrag, persoonlijkheidsstructuur en vaardigheden. In het selectie-onderzoek wordt specifiek voor de functie-inhoud een programma samengesteld. Met de kandidaten worden op de dag van het assessment onder andere niveautoetsen, persoonlijkheidsvragenlijsten, rollenspelen en cases uitgevoerd, aangevuld met een of meerdere interviews.

 Binnen een aantal dagen wordt het rapport naar de kandidaat toegestuurd en besproken. Conform de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen wordt het rapport verstrekt aan de opdrachtgever, nadat de kandidaat hiervoor toestemming heeft gegeven.

Potentieelbepaling en carrièreadvies
Door de uitvoering van een ontwikkelingsassessment wordt een bijdrage geleverd aan de verdere carrièreontwikkeling van de kandidaat. Gebaseerd op competentieniveau en vaardigheden wordt het potentieel, de ontwikkelingsrichting, het ambitieprofiel en de identificatie van de ontwikkelingsbehoeften in kaart gebracht.

 Teneinde een optimale bijdrage te kunnen leveren aan het management developmentbeleid worden in een persoonlijk rapportagegesprek met de psycholoog, de kandidaat en de opdrachtopgever verdere mogelijkheden besproken, welke kunnen uitmonden in een persoonlijk ontwikkelplan (POP).

Bij grotere aantallen kandidaten is het soms wenselijk en praktisch assessments op locatie te laten plaatsvinden (halve of hele dag). In korte tijd kunnen afdelingen of delen van afdelingen beoordeeld worden in het kader van een selectie- of loopbaanadvies. Bij organisatieveranderingen worden ook door Holtrop in-company assessments in het kader van een personeelsaudit afgenomen, dit onder de noemer Assessment & Development.